Єптанъ и инако н-єптанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C7H16 ѥстъ ⁙ Єптанъ дєвѧть иꙁѡмєръ иматъ

Єптанъ

Єптанъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ