Єѯанъ и инако н-єѯанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C6H14 ѥстъ ⁙ Єѯанъ пѧть иꙁѡмєръ иматъ

Єѯанъ

Єѯанъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ

кънигꙑисправлѥниѥ

  • А. Вайсбергер, Э. Проскауэр, Дж. Риддик, Э. Тупс. Органические растворители. — М.: Издатинлит, 1958.