Їисъ Хрїстъ и дрєвл҄ьнѥгрьчьскꙑ Ἰησοῦς Χριστός · хрїстїаньства основатє҄ль ѥстъ · ѥгожє бїографїꙗ Єѵангєлїꙗхъ опьсана ѥстъ

Їисъ Хрїстъ

Їисъ Хрїстъ хрїстианьствѣ исправлѥниѥ

Хрїстїанє мьнѧтъ Їиса Сꙑна Божиꙗ и людьмъ съпаситєлꙗ бꙑти · ижє иꙁ мрьтвъ въскрьсє ⁙ Такождє вѣроѭтъ · ꙗко Хрїстъ Свѧтꙑѩ Троицѧ вътораꙗ ѷпостась ѥстъ

Єѵангєлїꙗхъ пьсано ѥстъ о въторомь пришьствии Їиса Хрїста[1]

кладѧꙃи исправлѥниѥ

 
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ
  1. М҃ф 16:27 · 24:27 · 25:31 ⁙ М҃к 8:38 ⁙ Л҃к 12:40