Їкосанъ и инако н-їкосанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C20H42 ѥстъ ⁙ Їкосанъ 366 319 иꙁѡмєръ иматъ

Їкосанъ

Їкосанъ тврьдъ и бєшарьнъ ѥстъ