Амєрїка́ньскъ до́ларъ и англїискꙑ United States dollar · Ѥдьнѥ́нъ Амєрїка́ньскъ Дрьжа́въ єпїсимьно пла́тьно срѣ́дьство ѥ́стъ ⁙ Ѥго́жє ко́дъ по МО҃С обраꙁьцѫ ⁖ USD ⁖ ѥ́стъ · а ѥго́жє ꙁнакъ $ · USD или US$ ѥ́стъ · да бѣжали о съмѣшєниꙗ съ дроугꙑ пла́тьни срѣ́дьства · ѩжє ꙁнакъ $ имѫтъ ⁙ Ѥдинъ доларъ на съто равьни чѧсти и англїискꙑ cents дѣлєнъ ѥ́стъ

Амєрика́ньскъ До́ларъ хартономїсмъ видъ

вънѣщьнѩ съвѧ́ꙁиисправлѥниѥ

ѤА҃Д хартономїсмъ и цѧтъ видꙑисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ