Асмєра

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Асмє́ра ⁖)
Асмєра
градъ
Дрьжава Єрѷѳрі́ѩ ꙁна́мѧ Єрѷѳрїꙗ
Людии обитаѥтъ 579 тꙑсѫщь
ER-Asmara.png


Асмєра

Асмє́ра и тигрин҄ьскꙑ ኣስመራ · Єрѷѳрїѩ стольнъ градъ ѥстъ ⁙ Людии 579 тꙑсѫщь обитаѥтъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ