Аѵтокі́нито · словѣньска имєнє основѫ грьчьскъ обраꙁъ положєнъ ѥстъ · колєсно прѣдвижєниꙗ срѣдьство ѥстъ · ꙗжє само ходитъ ⁙ Аѵтокїнита чєтꙑрє колєсє сѫтъ ⁙ Аѵтокїнитъ дѣлꙗ пѫти съ твьрьдꙑимъ покровомь соорѫжаѭтъ ⁙ Нꙑнє имьжє мъногꙑ людиѥ сѧ польꙃоуѭтъ ⁙ Прьво аѵтокїнито 1885 лѣта Карломъ Бєнцъмъ сътворѥно бѣ ⁙

World vehicles per capita.svg
Benz Auto, 1886

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ