Аꙁѣрбаичанъ · съмꙑсли

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Аꙁѣрбаича́нъ · съмꙑ́сли ⁖)

Disambig.svg Страница члѣни съ ѥдьнѣмь главьномь напьсаниѥмь дрьжитъ
Ащє с҄ѣмо о дроугꙑ члѣна пришьлъ ѥси · сѧ къ ѥмоу врьни и съвѧꙁь тако исправи · да съвѧꙁала съ вѣрьномь члѣномь би