Блѫдодѣꙗниѥ ѥстъ мѣсто дѣлꙗ блѫдоу и рькомоѥ плотьско блѫдилищє

Дъва бордєлꙗ Амстєрдамѣ

Мѣстоисправлѥниѥ

Плотьско блѫдилищє могѫтъ рєкомъ:

  • притонъ
  • бордєль
  • поублїчьнъ домъ
  • малина

Въ плотьсцѣмъ блѫдилищє ѥстъ любодѣѭтъ людиѥ