Open main menu
Додєканъ

Додєканъ и инако н-додєканъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C12H26 ѥстъ ⁙ Додєканъ 355 иꙁѡмєръ иматъ

Додєканъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ