Дьньница · Прѣходьница · Вєчєрьница или заходьнаꙗ ѕвѣзда (ꙁнакъ: ♀) и латиньскꙑ Venus нєбєсьно тѣло ꙁъваноѥ планитоѭ ѥстъ · ѥжє отъ Слъньца въ Слъньчьнѣ сѷстимѣ вьторо ѥстъ ⁙ Дьньница природьнꙑхъ съпѫтьниковъ нє иматъ ⁙

Venus-real color.jpg

Въкрѫгъ Слъньца Дьньница въ тєщєниѥ 224 дьнь пльно обращєниѥ сътворꙗѥтъ и въкрѫгъ своѩ жє оси въ тєщєниѥ 243 дьнь