Disambig bordered fade.svg Дроуꙃи съмꙑсли сѥмоу словєси или сѥи повѣсти могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙁьри : Дєканъ


Дєканъ и инако н-дєканъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула C10H22 ѥстъ ⁙ Дєканъ 75 иꙁѡмєръ иматъ

Дєканъ

Дєканъ жидъкъ и бєшарьнъ ѥстъ