Жилищє ѥстъ мѣсто дѣлꙗ житиꙗ чєловѣка ово дроужинꙑ ⁙ Жилищє такъждє можєтъ бꙑти рєкомо кровъ ⁙ Фїлософїꙗ глаголѥтъ оубо въ жилищє такъждє и доуша чєловѣчьска расъположѥна ѥстъ