Иꙁълѣвъ сѣмєнє

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Иꙁълѣвъ сємѧ ⁖)

Иꙁълѣвъ сѣмєнє ѥстъ иꙁълиꙗниѥ сѣмєнє чєловѣчьскаго потрѣбьно дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чѧда · Бєꙁъ иꙁълѣвѫ сѣмєнє нє бѫдєтъ чѧда · Сємѧ иꙁъливаѥтъ мѫжь въ чѧдородьнѫ жєньскѫ оутробѫ · Сѥи иꙁълѣвъ вєльми приѥмьнъ дѣлꙗ мѫжа ѥстъ ·

Иꙁълѣвъ сѣмєнє

ꙁьри такождєисправлѥниѥ