Иꙁълѣвъ сємѧ єси иꙁълиꙗниѥ сємѧ члвьчьского потрѣбьноѥ дѣлꙗ ꙁачатиꙗ чада · Бєꙁъ иꙁълѣвѫ сємѧ нє бѫдєтъ чада · Сємѧ иꙁъливаѥтъ мѫжъ въ чадородноѭ жєньскоѭ ѫтробѫ · Сѥи иꙁълѣвъ вєльми приѥмьнъ дѣлꙗ мѫжа

Иꙁълѣвъ сємѧ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ