Open main menu
Котъ

Ко́тъ · или дома́щьн҄ь ко́тъ и латиньскꙑ Fēlis silvestris cātus · котьскꙑ сѣмиѩ ꙁвѣрь ѥстъ ⁙ Котомъ въкоупьно с пьсꙑ ꙗко домащьнѥмъ ꙁвѣрьмъ людиѥ вєльми мъногопьривꙑ сѫтъ[1] ⁙ Отъ дивꙗѥго кота въ Ближьнѣ Въстоцѣ иꙁишьлъ ѥстъ и того дѣлꙗ ѥдинъ ис пѧти ѥгожє подъвидъ ѥстъ[2] ⁙ Малъ хꙑщьнъ ꙁвѣрь · обꙑчаѥмь ѥдиноличьно мꙑшии и инъ малъ ꙁвѣрии ловитъ и ꙗстъ ⁙ Нꙑнѣ домащьн҄ь котъ въ свѣтѣ шєсть сътъ лєѡдръ сѫтъ[3]

ꙁьри такождєисправлѥниѥ

кладѧꙃиисправлѥниѥ