Крѫгъ ѥстъ гєѡмєтрїчьскъ обраꙁъ бєꙁъ коньца и почѧткоу ⁙ Крѫгъ потрѣбьнъ дѣлꙗ сътворѥниꙗ мъноꙃѣхъ иꙁъдѣлии · наприкладъ колєсъ ⁙ Крѫгъ ѥстъ основа дроуꙃихъ обраꙁъ · наприкладъ клѫба ⁙

Обраꙁъ крѫга

поѩтиꙗисправлѥниѥ

 
Обраꙁъ окрѫжьности
  • Граница крѫга рєкома окрѫжьность · онажє латиньскоѭ боукъвоѭ C оꙁначаѥтъ сѧ ⁙
  • Чрьта · ꙗжє ѥдьнꙗѥтъ срѣдиноу крѫга съ тъчьцєѭ ѥго окрѫжьности · ꙁъвана полоупрѣчьникъ ѥстъ · онажє латиньскоѭ боукъвоѭ R оꙁначаѥтъ сѧ ⁙
  • Чрьта · ꙗжє дъвѣ тъчьци окрѫжьности ѥдьнꙗѥтъ и прѣꙁъ срѣдиноу крѫга проходитъ ѥстъ · рєкома прѣчьникъ ⁙ Онъжє въ дъва раꙁа болѥ полоупрѣчьника ѥстъ и боукъвоѭ D оꙁначаѥтъ сѧ ⁙

формоулꙑисправлѥниѥ

пространиѥ крѫгаисправлѥниѥ

 
Ащє прѣчьникъ окрѫжьности = 1 · то дльгота ѥѩ =  

Пространиѥ крѫга иматъ формоулоу :

 

идє   ≈ 3,1415926535…

дльгота окрѫжьностиисправлѥниѥ

Дльгота окрѫжьности иматъ формоулоу :

 

ово