Крѫгъ ѥси обраꙁъ бєꙁъ коньца и почѧткоу · Крѫгъ потрѣбьнъ дѣлꙗ сътворѥниꙗ мъноꙃѣхъ иꙁъдѣлии · Крѫгъ ѥстъ основа дроуꙃихъ обраꙁъ · наприкладъ шара

Обраꙁъ Крѫга