Кънѧꙃь дрьжавъ и народъ правитєлъ и нѣциихъ болꙗръ нарєчєниѥ ѥстъ

їсторїꙗ исправлѥниѥ

Искони кънѧꙃѥмь воиньскъ вождь словѣньска плємєнє ꙁъванъ бѣахѫ · ижє воиньскоу · сѫдьноу и вѣроисповѣдьноу власти имаашє ⁙ Инъ народъ плємєнъ правитєлъ нарєчєниꙗ такождє ꙗко кънѧꙃи тлъковали сѧ

Поꙁдѣ кънѧꙃи воѥводꙑ и ꙁємль правитєлє и владѣтєлє и градъ главꙑ ꙁъванꙑ бѣ · и арїстократїчьнꙑ кънѧжьскꙑ родꙑ почѧтꙑ бѣ и ихъжє чѧдꙑ такождє кънѧꙃьми ꙁъванꙑ стали сѫтъ ⁙ Кънѧжьско нарєчєниѥ дрьжавꙑ главꙑ даровати людѥмь могъли сѫтъ

Нѣциихъ нꙑнѣшьн҄ь дрьжавъ правитєлє кънѧꙃи ꙁъванꙑ ѥстъ · наприкладъ тъ кънѧꙃь моначьскꙑи ѥстъ

ꙁьри такождє исправлѥниѥ