Disambig.svg Страница члѣни съ ѥдьнѣмь главьномь напьсаниѥмь дрьжитъ
Ащє с҄ѣмо о дроугꙑ члѣна пришьлъ ѥси · сѧ къ ѥмоу врьни и съвѧꙁь тако исправи · да съвѧꙁала съ вѣрьномь члѣномь би


Слово ⁖ Ламъ ⁖ мъногꙑ съмꙑсли имати можєтъ

мѷѳологїꙗисправлѥниѥ

гєѡграфїꙗисправлѥниѥ

людиѥисправлѥниѥ