Млѣко

(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Млєко ⁖)

Млѣко · грьчьскꙑ γᾰ́λᾰ, латиньскꙑ lac, роусьскꙑ молоко, блъгарьскꙑ мляко · ѥстъ жижка дѣлꙗ питиꙗ ⁙ Ѥго могѫтъ пити въси ꙁвѣриѥ и людиѥ ⁙ Млѣко имаѥтъ обраꙁъ бѣлꙑ жижки ⁙ Ѥго пиѭтъ малꙑ ꙁвѣрєнꙗта и людьски чада · ибо онѣ ѥстъ слабꙑ и нє могѫтъ ꙗсти тврьдꙑ ꙗдєниꙗ ⁙

Млѣко

Иꙁ млѣка дроугꙑ ꙗдєниꙗ могѫтъ дѣлати · наприкладъ сꙑръ ово тварогъ

ꙁьри такождєисправлѥниѥ