Мєжда чрьта дѣлꙗ отъдѣлѥниꙗ ѥдьного оудѣлоу ꙁємли отъ дроуꙃихъ ѥстъ · Мєжда иматъ важьно ꙁначѥниѥ дѣлꙗ раꙁъдѣла ꙁємли мєждоу ꙁємлєдѣл҄ьцьми

Мєжда єси ꙁєлєноѭ травоѭ