Open main menu
Мєѳанъ

Мєѳанъ и инако н-мєѳанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула CH4 ѥстъ ⁙ Мєѳанъ ѥдьнъ иꙁѡмєръ иматъ

Мєѳанъ аєрїѥ ѥстъ