Мєѳанъ и инако н-мєѳанъ ѫглѥводородьно вєщьство алканъ рѧдоу ѥстъ ⁙ Ѥгожє формоула CH4 ѥстъ ⁙ Мєѳанъ ѥдьнъ иꙁѡмєръ иматъ

Мєѳанъ

Мєѳанъ аєрїѥ ѥстъ