Мѫжь симъ словомъ нарицаѥмъ ѥстъ полъ чл҃вчскъ · мѫжа протилєглость ѥстъ жєна ⁙ Оучєниѥ о мѫжа съдравии андрологїꙗ ѥстъ

Мѫжь ⁙ Ваꙗлъ Казимеръ Альхимовичъ.