Difference between revisions of "Брѣстѣнꙑѩ грамотꙑ"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
'''Брѣстѣнꙑѩ грамотꙑ''' и {{Lang-ru|бересто, берестяные грамоты}} · пьсанꙑ [[Роу́сь|Роуси]] на [[брѣꙁа|брѣꙁꙑ]] корѣ [[пьсало]]мь бѣꙗхѫ · ѥгда ꙃѣло драгъ [[пєргаминъ]] бѣ · а [[харта]] нєвѣдома ⁙ Бєꙁ мала тꙑсѫща грамотъ окрꙑта ѥ́стъ · вѧщьши ихъ чѧсть [[Но́въ Гра́дъ|Новѣ Градѣ]] · пакꙑ жє [[Пльсковъ|Пльсковѣ]], [[Смольньскъ|Смольньсцѣ]] · [[Тръжькъ|Тръжьцѣ]] · [[Роу́cа|Роусѣ]] · [[Витьбьскъ|Витьбьсцѣ]] · [[Мьстиславл҄ь|Мьстиславл҄и]] · [[Прѣѩславл҄ь Рѣꙁаньскъ|Прѣѩславл҄и Рѣꙁаньсцѣ]] и пакꙑ на [[Москъва|Москъвѣ]] ⁙ Прьва грамота Новѣ Градѣ открꙑта 1951 лѣ́та бѣ
 
Ѩжє Новѣ Градѣ авлѥнꙑ сѫ́тъ · пьсанꙑ [[Древл҄ьнѥновогра́дьскъДрєвл҄ьнѥновогра́дьскъ ѩꙁꙑ́къ|говоромь древл҄ьнѥновоградьскомьдрєвл҄ьнѥновоградьскомь]] сѫ́тъ · въпрѣкꙑ томоу мъногꙑ и [[ѩзыкъДрє́вл҄ьн҄ь древл҄ьн҄ьроу́сьскъ роусьскъѩꙁꙑ́къ|дрєвл҄ьнѥмь роусьскомь]] · ꙗко по вьсѥи [[Роу́сь|Роуси]]
 
== грамотъ число ==