Difference between revisions of "Фѡнима"

но́ва страни́ца сътворєна́ мѣ́роѭ '''Фѡни́ма''' малѣ́иша ѥдини́ца ꙁвѫ́ка ѩꙁꙑцꙓ́ ѥстъ · Ꙁн... ѥ́стъ
(но́ва страни́ца сътворєна́ мѣ́роѭ '''Фѡни́ма''' малѣ́иша ѥдини́ца ꙁвѫ́ка ѩꙁꙑцꙓ́ ѥстъ · Ꙁн... ѥ́стъ)
(No difference)
82

мѣнꙑ