Difference between revisions of "Фѡнитїка"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
м҃л
'''Фѡни́тикаФѡни́тїка''' и {{lang-el|Φωνητική}} · [[Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥ|ѩꙁꙑкоꙁна́ниꙗ]] чѧсть ѥстъ · ꙁвѫ́ци [[Рєчь|рє́чи]] иꙁоуча́ѥтъ
 
Фѡни́тикꙑФѡни́тїкꙑ чѧ́сти сѫтъ
* фѡни́тикафѡни́тїка ''общаобьща'' ꙁако́ни вьсѣхъ [[ѩꙁꙑ́къ]] иꙁоуча́ѥтъ
* фѡни́тїка ''їсторі́чьска''
* фѡни́тика ''їстори́чьска''
* фѡни́тикафѡни́тїка ''сравьни́тєльна''
* фѡни́тикафѡни́тїка ''опьса́тєльна'' ꙁако́ни ѩꙁꙑка ѥди́наѥго иꙁоуча́ѥтъ
 
Фѡнити́чьскꙑФѡниті́чьскꙑ ѥдини́ци сѫтъ
* ''отрѣ́ꙁъкъ рє́чи'' · и́жє съмꙑслъ общь имє́тъ
* ''сѷнътагмасѷнтагма'' · ꙗ́жє чѧсть отрѣ́ꙁъка ѥстъ · оудар҄є́ниѥ о́бщє имє́тъ
* ''сло́во'' фѡнити́чьскофѡниті́чьско
* ''слогъ''
* ''ꙁвѫкъ''