Difference between revisions of "Єспєранто"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
 
Ѩꙁꙑка Єспєра́нто творьць Людъвигъ Ꙁамєнъгофъ въсхотѣ ѩꙁꙑкъ простъ вєльми сътворити, да вьсꙗкъ чєловѣкъ моглъ би и бръꙁо иꙁоучити. Тѣмъжє иꙁъмꙑсли граматикиѭ краткѫ шєсть на дєсѧтє правилъ имѫщѭ ѭжє искони иꙁъда ѩꙁꙑкомъ роусьскꙑимъ. Тѫ граматикиѭ єспєранти́сти Unua Lernolibro рєкѫтъ, єжє єстъ словѣньскꙑ прьва кънига оучитєльна.
==== О частѣхъ слова ====
 
==== О частѣхъ слова ====
1. Нѣсть оукаꙁтєль нєопрѣдѣльнъ, тъкмо опрѣдѣльнъ, ѥдинъ вьсѣмъ родамъ и чисъламъ и падєжамъ, ижє ѥстъ la.
 
1.# Нѣсть оукаꙁтєль нєопрѣдѣльнъ, тъкмо опрѣдѣльнъ, ѥдинъ вьсѣмъ родамъ и чисъламъ и падєжамъ, ижє ѥстъ la.
2.# Имѧ сущєствитєльноѥ воиноу чрѣꙁъ o съконьчаѥмо бꙑваѥтъ, ѥгда жє въ чисълѣ множьствєнѣѥмъ ѥстъ, къ сєбѣ j прибавлꙗѥтъ. Сѫтъ жє лишє дъва падєжꙗ, ꙗжє сѫтъ имєнитєльнъ и винитєльнъ, ижє ѥстъ ꙗко имєнитєльнъ, нъ чрѣꙁъ n сѧ конъчаѥтъ.
 
3.# Имѧ жє прилагатєльноѥ воиноу чрѣꙁъ a сѧ съконьчаѥтъ. Падєжꙗ и чисъла ꙗко имѧ сущєствитєльноѥ имѣтъ.
 
== ꙁьри́ та́кождє ==
82

мѣнꙑ