Difference between revisions of "Аврамъ Ноамъ Хомьскꙑи"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (Робот Добавяне: bo:ནམ་ཆོམ་སི་ཀེ།)
[[Дѣ́ло:Chomsky.jpg|thumb|Но́амъ Хо́мьскꙑи]]
'''Авра́мъ Но́амъ Хо́мьскꙑи''' и {{lang-en|Avram Noam Chomsky}} · рождє́нъ бѣ дєкє́мврїꙗ 7 дьнꙗ 19301928 лѣ́та [[Фїладє́лфїꙗ|Фїладє́лфїи]] · [[Амєрика́ньскꙑ Ѥдьнѥнꙑ́ Дрьжа́вꙑ|амєрика́ньскъ]] [[ѩꙁꙑковѣ́дъ]] и пьса́тєль ѥ́стъ ⁙ Ѥго́жє къни́га главьнѣ́иша ⁖Сѷнтаѯи́чьскꙑ сѷсти́мꙑ⁖ ѥ́стъ · пьсана 1957 лѣ́та
 
[[Сѷнтаѯь]] · ижє [[грамма́тїка|грамма́тїкꙑ]] чѧсть ѥ́стъ · иꙁоуча́єтъ ⁙ Мꙑ́слитъ ꙗ́ко лю́диѥ вьси отъ рождє́ниꙗ грамма́тикꙑ ꙁако́ни имѫтъ
82

мѣнꙑ