Difference between revisions of "Срьбьскохръватьско ѩꙁꙑчьно събраниѥ"

м҃л
блаꙁнꙑ исправихъ
м҃л (Робот Добавяне: en:Serbo-Croatian language)
м҃л (блаꙁнꙑ исправихъ)
''' Срьбьскохръва́тьскъ ѩꙁꙑ́къ''' и срьбьскꙑ {{latlang-gasr|''српскохрватски језик/ srpskohrvatski jezik''}} ѩꙁꙑ́чьно· събра́ниѥтакождє южнословѣ́ньсци'''хръва́тьскосрьбьскъ ѩꙁꙑ́къ''' ѩꙁꙑци́ит҃д въ· дрьжа́вꙑюжнословѣ́ньско отъѩꙁꙑ́чьно Социалистичьскасъбра́ниѥ Съвѫꙁьна Димократі́ꙗижє [[Югосла́виꙗ|Социалистичьскѣ єпі́симьноСъвѫꙁьнѣ и́мѧДимократі́и бѣЮгосла́вии]] єпі́симьнъ Сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє словѣ́ньска вѣтвиꙗ южнословѣ́ньсцѣ вѣ́тви оноситъ ⁙ Сѧ єпі́симьно имѩѩꙁꙑ́къ от 1945 лѣ́толѣ́та по последидо распада ССД҃Ю въ 1991 лѣ́толѣ́та бѣ ⁙ СъСѧ 1921къ доїндоєѵрѡ́пьска 1941дрѣвєсє лѣ́тасловѣ́ньска въвѣтвиꙗ Кралѥ́вьстваюжнословѣ́ньсцѣ Югосла́виꙗвѣ́тви ''срьбьскохръва́тьскословѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ'' ѩꙁꙑ́чьноѭ събра́ниѥ єпі́симьно и́мѧ бѣоноситъ Глаго́лѭщь люди́и 40 тꙑ́сѫщь сѫ́тъ
 
Имѩ срьбьскохръва́тьско ѩꙁꙑ́чьно събра́ниѥ варѩнтъ сѫ́тъ : хръва́тьскосрьбьскъ ѩꙁꙑ́къ • хръва́тьски или срьбь́ски ѩꙁꙑ́къ • срь́бьскъ или хърватски ѩꙁꙑ́къ ⁙ Въ Срьбьскохръва́тьскъ ѩꙁꙑ́къ 2 основни варѩнтѫ сѫ́тъ: [[Въстокъ|вьсточьнѣ]] ([[Срь́бьскъ_ѩꙁꙑ́къ|срьбьскъ]]) и [[Западъ|западьнѣ]] ([[Хръва́тьскъ_ѩꙁꙑ́къ|хръва́тьскъ]]) ⁙ Ѥ́стъ такожде и [[Югъ|южьнъ]] подьварѩнтъ ([[Бо́сньскъ_ѩꙁꙑ́къ|бо́сньскъ]])
 
Срьбьскохръва́тьскѣ ѩꙁꙑ́кѣ 2 основьна обраꙁа ѥстє́ ⁙ [[Въстокъ|Вьсточьнъ]] жє [[Срь́бьскъ_ѩꙁꙑ́къ|срьбьскъ]] ѥ́стъ и [[Западъ|ꙁападьнъ]] жє [[Хръва́тьскъ_ѩꙁꙑ́къ|хръва́тьскъ]] ѥ́стъ ⁙ Нѣции ꙗко [[Югъ|южьнъ]] обраꙁъ [[Бо́сньскъ_ѩꙁꙑ́къ|бо́сньскъ]] мьнѧтъ ⁙ Нꙑнѣ с҄и ѩꙁꙑци́ давьнѣхъ югославьскъ димократі́ѩ єпі́симьнꙑ сѫ́тъ
{{Interwiki|sh|Glavna stranica / Главна страница|срьбьскохръва́тьскꙑимь ѩꙁꙑ́чьнꙑимь събра́ниѥмь|}}
[[Катигорі́ꙗ:Словѣ́ньсци ѩꙁꙑци́]]
[[Катигорі́ꙗ:Босна́]]