Difference between revisions of "Напьсаниѥ Самоуилоу"

м҃л
м҃л (Макєдоні́ꙗ · страна́)
 
== Напьсаниѥ ==
<blockquote>въ имѧ ѡтьца и съина и с҃таго доуха· аꙁъ самоип(л)ь рабъ бжибж҃и полагаѫ
памѧть ѡтьцоу и матєри и братоу на кръстѣхъ сихъ· имєна оусъпъшихъ
никола рабъ бж҃и ... ѣ давдъ написа ... въ лѣто отъ сътворєниꙗ мироу
26

мѣнъ