Difference between revisions of "Польꙃєватєлꙗ бєсѣда:Vasilcho/Гла́вьна страни́ца"

::: '''[[По́льꙃєватєл҄ь:Tiskin/Гла́вьна страни́ца|Сьдє]]''' страницѫ поновилъ ѥсмь · ꙗко Вꙑ скаꙁали ѥстє ⁙ [[По́льꙃєватєл҄ь:Tiskin|Tiskin]] 18:28, фєвроуа́рїꙗ 2 числа, 2011 (UTC)
:::: Съвѧꙁи "О сѥмь тлъцѣ" въниꙁъ положити ноуждьно ѥстъ ⁙ Обраꙁьць о инꙑ ѩꙁꙑкꙑ нє ноуждьнь (аꙁъ доумаѭ) · бо они въ интєрвикꙑ положєнꙑ ю · и ѥгожє видъ от обьщаѥго обраꙁа вєльми инакꙑи ѥсть ⁙ Рєчєниѥ "Сѥ́ ѥ́стъ мъногоѩꙁꙑ́ка отврьста..." въ начѧльнъ видъ ноуждьно сътворити · тако оно добрѥ съмощритъ сѧ (бєꙁ '''·''' по "ДО́БРѢ ПРИТИ́ ВЪ ВИКИПЄ́ДЇѬ") ⁙ [[По́льꙃєватєл҄ь:ОйЛ|О́илЪ]] 23:46, фєвроуа́рїꙗ 2 числа, 2011 (UTC)
::::: '''[[По́льꙃєватєл҄ь:Tiskin/Гла́вьна страни́ца|Тако]]''' нꙑнѣ исправлѥна ѥстъ ⁙ [[По́льꙃєватєл҄ь:Tiskin|Tiskin]] 09:11, фєвроуа́рїꙗ 3 числа, 2011 (UTC)
82

мѣнꙑ