Difference between revisions of "Фѡнима"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (Фѡни́ма нарєчєнъ Фѡнима врьхоу прѣнаправлѥниꙗ ѥстъ.)
м҃л
'''Фѡни́ма''' малѣ́ишамалѣиша ѥдини́цаѥдиница ꙁвѫ́каꙁвѫка [[Ѩꙁꙑ́къѨꙁꙑкъ|ѩꙁꙑцѣ́ѩꙁꙑцѣ]] ѥстъ · Ꙁначє́ниꙗꙀначєниꙗ нє имє́тъимєтъ · Раꙁличє́ниюРаꙁличєниѩ словє́съсловєсъ и [[Морфи́маМорфима|морфи́мъморфимъ]] слоу́житъ ·слоужитъ
 
[[Фѡноло́гиꙗФѡнологїꙗ]] оучє́ниєоучєниѥ фѡни́мамъфѡнимамъ ѥстъ · [[Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥѨꙁꙑкоꙁнаниѥ|Ѩꙁꙑкоꙁна́ниꙗѨꙁꙑкоꙁнаниꙗ]] чѧсть ѥстъ ·
 
[[Катигорі́ꙗ:Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥѨꙁꙑкоꙁнаниѥ]]
 
[[af:Foneem]]