Difference between revisions of "Фѡнитїка"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (⁖ Фѡни́тїка ⁖ нарєчєнъ ⁖ Фѡнитїка ⁖ ѥстъ)
м҃л
'''Фѡни́тїка''' и {{lang-el|Φωνητική}} · [[Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥѨꙁꙑкоꙁнаниѥ|ѩꙁꙑкоꙁна́ниꙗѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ]] чѧсть ѥстъ · ꙁвѫ́циꙁвѫци [[Рєчь|рє́чирєчи]] иꙁоуча́ѥтъиꙁоучаѥтъ
 
Фѡни́тїкꙑФѡнитїкꙑ чѧ́стичѧсти сѫтъ
* фѡни́тїкафѡнитїка ''обьща'' ꙁако́ниꙁакони вьсѣхъ [[ѩꙁꙑ́къѩꙁꙑкъ]] иꙁоуча́ѥтъиꙁоучаѥтъ
* фѡнитїка ''їсторїчьска''
* фѡни́тїка ''їсторі́чьска''
* фѡнитїка ''сравьнитєльна''
* фѡни́тїка ''сравьни́тєльна''
* фѡнитїка ''опьсатєльна'' ꙁакони ѩꙁꙑка ѥдинаѥго иꙁоучаѥтъ
* фѡни́тїка ''опьса́тєльна'' ꙁако́ни ѩꙁꙑка ѥди́наѥго иꙁоуча́ѥтъ
 
Фѡнитїчьскꙑ ѥдиници сѫтъ
Фѡниті́чьскꙑ ѥдини́ци сѫтъ
* ''отрѣ́ꙁъкъотрѣꙁъкъ рє́чирєчи'' · и́жєижє съмꙑслъ общь имє́тъимєтъ
* ''сѷнтагма'' · ꙗ́жєꙗжє чѧсть отрѣ́ꙁъкаотрѣꙁъка ѥстъ · оудар҄є́ниѥоударѥниѥ о́бщєобщє имє́тъимєтъ
* ''слово'' фѡнитїчьско
* ''сло́во'' фѡниті́чьско
* ''слогъ''
* ''ꙁвѫкъ''
Та́кождєТакождє срѣ́дьствасрѣдьства нєлиниинꙑ сѫтъ · ꙗжє сѫтъ
* ''тонъ'' или ''си́ласила''
* силъ гласа рѣ́чирѣчи или примѣтъ ѥѧ мѣна · ꙗжє нарєка́ѥманарєкаѥма ''интона́циꙗинтонациꙗ'' ѥстъ
 
[[Катигорі́ꙗ:Ѩꙁꙑкоꙁна́ниѥѨꙁꙑкоꙁнаниѥ]]
 
{{Link FA|gv}}