Difference between revisions of "Лоужица"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
м҃л
[[Дѣло:Lusatia in Europe.png|300px|thumb|Лѫ́жица хартѣ]]
'''Лѫ́жица''' и {{lang-de|Lausitz}} · {{lang-hsb|Łužica}} · {{lang-dsb|Łužyca}} · {{lang-pl|Łużyce}} · {{lang-cs|Lužice}} · [[Нѣ́мьциНѣмьци|Нѣмьцъ]] [[Ꙁа́ѯєнъꙀаѯєнъ|Ꙁа́ѯєнѣꙀаѯєнѣ]] и [[Брандєнбоу́ргъБрандєнбоургъ|Брандєнбоу́рꙃѣБрандєнбоурꙃѣ]] и [[По́л҄ьскаПол҄ьска|По́л҄ьскꙑПол҄ьскꙑ]] Нижєсилєꙁі́исцѣ воѥводьствѣ страна́страна ѥ́стъѥстъ идѥ [[Срь́би (Лѫ́жичьсци)|лѫ́жичьсцилѫжичьсци срь́бисрьби]] обитаѭтъ ⁙ Ихъжє 40 тꙑсѫщь Го́рьнѣГорьнѣ Лѫ́жицѣЛѫжицѣ обитаѥ́тъобитаѥтъ · а 20 тꙑсѫщь Дольнѣ Лѫ́жицѣ сѫ́тъ ⁙ Мъногꙑ пѫтьнꙑ и инꙑ ꙁна́циꙁнаци сѥѩ ꙁємлѣ двоуѩꙁꙑчьнꙑ сѫ́тъсѫтъ и пьсанꙑ нѣмьчьскꙑимъ и лѫжичьскꙑимъ ѩꙁꙑци сѫ́тъсѫтъ
{{Словѣньскы дрьжавы}}
 
[[Катигорїꙗ:Срьби (Лѫжичьсци)]]
[[Катигорїꙗ:Нѣмьци]]
[[Катигорїꙗ:Пол̑ьскаПол҄ьска]]
 
[[af:Lausitz]]