Difference between revisions of "Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
[[Дѣло:Map Trans-Siberian railway.png|thumb|200 px]]
'''Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть''' и {{lang-ru|Транссибирская магистраль, Транссиб}} · [[Рѡсі́ꙗРѡсїꙗ|Рѡсїи]] ѥ́стъѥстъ ⁙ Наидьлъжаии колѣинъ пѫть свѣта ѥ́стъѥстъ ⁙ Ѥгожє длъгота 9288,2 х҃м ѥ́стъѥстъ ⁙ Строѥнъ бѣашє лѣтъ 1891—1916 · ѥго почѧтъкъ [[Москъва́Москъва]] · ѥго коньць [[Владивъсто́къВладивъстокъ]] сѫ́тъсѫтъ
 
Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть прѣꙁъ Оуфоу · Самароу · [[Єкатєрїнбоу́ргъЄкатєрїнбоургъ]] · [[МїꙗссъМиꙗссъ]] · [[Новосиби́рьскъНовосибирьскъ]] · [[О́мьскъОмьскъ]] и инꙑ гради лєжитъ
 
[[Катигорїꙗ:Прѣꙁъсибирьскъ колѣинъ пѫть|*]]