Difference between revisions of "Єнкѷклопєдїꙗ"

м҃л
There is no need for that. (And that was not even proper Unicode Cyrillic titlo for the first place.)
мѣтъцѣ: мѣна чрѣꙁъ носимъ оустрои мѣна чрѣꙁъ носимъ сѣтьнъ обраꙁъ
м҃л (There is no need for that. (And that was not even proper Unicode Cyrillic titlo for the first place.))
Слово ''єнкѷклопєдїꙗ'' иꙁъ [[Грьчьскъ ѩꙁꙑкъ|грьчьска]] словєсє {{lat-ga|ἐγκύκλιος παιδεία}} иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси ''"въ крѫгъ оучєниꙗ"'' ѥстъ · бо {{lat-ga|εγκύκλιος}} жє ''крѫгообраꙁьнъ'' ѥстъ · {{lat-ga|κύκλος}} жє ''крѫгъ'' ѥстъ и {{lat-ga|παιδεία}} ''оучєниѥ'' ѥ́стъ
 
Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьда́ниꙗ дрє́вл҄ьн҄ѣ [[Єгѷптъ|Єгѷпьтьсцѣ]] цєсарьствѣ · 2000 лѣта до {{титло|Р|Х}}Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди {{титло|І|Ꙃ}}І҃Ꙃ столѣтиꙗ по {{титло|Х|Р}}Х҃Р слово ''єнкѷклопє́дїꙗ'' лю́диѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ ''Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии'' · ѥѩжѥ [[Франкїискъ ѩꙁꙑкъ|франкїица]] Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ {{титло|І|И}}І҃И столѣтии по {{титло|Х|Р}}Х҃Р сътвориша · [[Англїискъ ѩꙁꙑкъ|англїисьска]] ''Єнкѷклопєдїꙗ Британника'' и [[Роусьскъ ѩꙁꙑкъ|роусьска]] ''[[Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ]]'' сѫтъ
 
Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :