Difference between revisions of "Єнкѷклопєдїꙗ"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (There is no need for that. (And that was not even proper Unicode Cyrillic titlo for the first place.))
м҃л
[[Дѣло:Brockhaus_Lexikon.jpg |thumb|250px| Єнкѷклопє́дїꙗЄнкѷклопєдїꙗ Брокха́оусъБрокхаоусъ · лѣ́толѣто 1902]]
[[Дѣло:Ringelbergius, 'Lucubrationes...KYKLOPEDEIA...' ed. Basel 1541 original.JPG|thumb|200px|Гла́вьна страни́ца "Lucubrationes..." · прьво къниꙃѣ напьсаниѥ словєсє ''кѷклопєдїꙗ'' ѥстъ · лѣто 1541]]
 
Слово ''єнкѷклопєдїꙗ'' иꙁъ [[Грьчьскъ ѩꙁꙑкъ|грьчьска]] словєсє {{lat-ga|ἐγκύκλιος παιδεία}} иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси ''"въ крѫгъ оучєниꙗ"'' ѥстъ · бо {{lat-ga|εγκύκλιος}} жє ''крѫгообраꙁьнъ'' ѥстъ · {{lat-ga|κύκλος}} жє ''крѫгъ'' ѥстъ и {{lat-ga|παιδεία}} ''оучєниѥ'' ѥ́стъ
 
Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьда́ниꙗꙁьданиꙗ дрє́вл҄ьн҄ѣ [[Єгѷптъ|Єгѷпьтьсцѣ]] цєсарьствѣ · 2000 лѣта до Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди І҃ꙂІ҃Ꙃ҃ столѣтиꙗ по Х҃Р слово ''єнкѷклопє́дїꙗєнкѷклопєдїꙗ'' лю́диѥлюдиѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ ''Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии'' · ѥѩжѥ [[Франкїискъ ѩꙁꙑкъ|франкїица]] Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ І҃ИІ҃И҃ столѣтии по Х҃Р сътвориша · [[Англїискъ ѩꙁꙑкъ|англїисьска]] ''Єнкѷклопєдїꙗ Британника'' и [[Роусьскъ ѩꙁꙑкъ|роусьска]] ''[[Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ]]'' сѫтъ
 
Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :