Difference between revisions of "Єнкѷклопєдїꙗ"

Seen from several liturgical texts downloaded from orthlib.info, combining titlo half characters are also available, but it’s better requiring more font designers to support, especially for some authors that designed special fonts for Church Slavonic...
м҃л
(Seen from several liturgical texts downloaded from orthlib.info, combining titlo half characters are also available, but it’s better requiring more font designers to support, especially for some authors that designed special fonts for Church Slavonic...)
мѣтъцѣ: мѣна чрѣꙁъ носимъ оустрои мѣна чрѣꙁъ носимъ сѣтьнъ обраꙁъ
Слово ''єнкѷклопєдїꙗ'' иꙁъ [[Грьчьскъ ѩꙁꙑкъ|грьчьска]] словєсє {{lat-ga|ἐγκύκλιος παιδεία}} иꙁꙑшьло ѥстъ ⁙ Съмꙑслъ сѥмоу словєси ''"въ крѫгъ оучєниꙗ"'' ѥстъ · бо {{lat-ga|εγκύκλιος}} жє ''крѫгообраꙁьнъ'' ѥстъ · {{lat-ga|κύκλος}} жє ''крѫгъ'' ѥстъ и {{lat-ga|παιδεία}} ''оучєниѥ'' ѥ́стъ
 
Прьвꙑ єнкѷклопєдїчьнꙑ ꙁьданиꙗ дрєвл҄ьн҄ѣ [[Єгѷптъ|Єгѷпьтьсцѣ]] цєсарьствѣ · 2000 лѣта до Р҃Х · сътворѥнꙑ бѣашѧ · нъ толико послєди І҃Ꙃ҃І҃Ꙃ столѣтиꙗ по Х҃Р слово ''єнкѷклопєдїꙗ'' людиѥ стали польꙃєвати бѣ ⁙ Иꙁьвѣстьни єнкѷклопєдїѩ ''Єнкѷклопєдїꙗ или аꙁъбоукъвьникъ оучєниѩ · иськоуства и оумєнии'' · ѥѩжѥ [[Франкїискъ ѩꙁꙑкъ|франкїица]] Дєни Дидро и Жанъ Даламбєръ І҃И҃І҃И столѣтии по Х҃Р сътвориша · [[Англїискъ ѩꙁꙑкъ|англїисьска]] ''Єнкѷклопєдїꙗ Британника'' и [[Роусьскъ ѩꙁꙑкъ|роусьска]] ''[[Вєликаꙗ Съвѣтьскаꙗ Єнкѷклопєдїꙗ]]'' сѫтъ
 
Єнкѷклопєдїѩ на 3 главьни катигорїѩ дѣлѥнꙑ сѫтъ :
114

мѣнъ