Difference between revisions of "Южьна Амєрїка"

м҃л
 
'''Ю́жьна Амє́рїка''' ипїръ ѥ́стъ ⁙ Ѥѩжє простра́ниѥ 17 824 513 х҃м² ⁙ Наибол҄ьши дрьжа́ва [[Браꙁїлі́ꙗ]] ѥ́стъ ⁙ Бол҄ьши рѣка [[Амаꙁонъ]] ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши ниꙁина Амаꙁоньска ѥ́стъ ⁙ Наибол҄ьши гора Аконгагоуа вꙑсиѭ 6 962 мєтръ ѥ́стъ
 
== Дрьжа́вꙑДрьжавꙑ ==
{| class="wikitable sortable"
|-
| align="right"|8 445 134
|-
| style="text-align:left;" |{{Браꙁїлїѩ ꙁнамѧ}} [[Браꙁїлі́ꙗБраꙁїлїꙗ]]
| align="right"|8 514 876
| align="right"|187 393 918
1.579

мѣнъ