Difference between revisions of "Китъ"

 
== єтѷмологїꙗ ==
[[Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ|Словѣньско]] слово китъ отъ грьчьска κῆτος поѩто ѥстъ · ꙗко ꙁъванꙑ ѥстъсѫтъ морьскꙑ чоудьнꙑ ли ꙁълꙑ ли ꙁвѣриѥ мѷѳѣхъ и пьсаниꙗхъ · иꙁ ихъжє вѣдомъ ѥстъ наприкладъ лєвиаѳанъ<ref>{{lat-ga|[[:wikisource:ru:БЭАН/Кит|Кит]] // Библейская энциклопедия архимандрита Никифора. — М., 1891—1892.}}</ref><ref>{{lat-ga|[[:wikisource:ru:ЕЭБЕ/Кит|Кит]] // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.}}</ref>
 
== кладѧꙃи ==
295

мѣнъ