Difference between revisions of "Ꙃвѣꙁда"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
 
'''Ꙃвѣ́ꙁда''' ѥстъ свѣтꙗщє сѧ нєбєсьно тѣло ѥжє иꙁ аєрїꙗ съставлѥно ѥстъ · вънѫтри ѥгожє ѳєрмоꙗдрьна сѷнѳєсь идєтъ или давѣ идошє<ref>{{lat-ga|Засов А. В. [http://www.astronet.ru/db/msg/1162211 Звезда] // Астронет}}</ref> ⁙ Своѭ єнєргїѭ больша ꙃвѣꙁдъ чѧсть отъ ѳєрмоꙗдрьна сѷнѳєтїчьна прѣвращєниꙗ [[водородъ|водорода]] въ [[илїѥ]] при вꙑсоцѣ ѳєрмокрасїи имѣтъ ⁙ Вьсѣхъ ꙃвѣꙁдъ [[Ꙁємлꙗ|Ꙁємлѣ]] ближьши [[Слъньцє]] ѥстъ ⁙ Ꙁа оудалѥниѥмь вєликомь о Ꙁємлѩ ꙃвѣꙁда авлꙗѥтъ сѧ акꙑ свѣтьла тъчьца ночьнаѥго нєбєсє
 
Окрѫгъ ꙃвѣꙁдъ планитꙑ · астєроїдꙑ · комитꙑ и инꙑ ꙃвѣꙁдꙑ вращати сѧ могѫтъ · тътꙑ ꙃвѣꙁдьнꙑ сѷстимꙑ сѧ авлꙗѭтъ
== кладѧꙃи ==
<references/>