Difference between revisions of "Хрїстїаньство"

м҃л (→‎ꙁьри́ та́кождє: All info is kept in Wikidata, removed: {{Link FA|ja}} (3) using AWB (10903))
'''Хрїстїаньство''' [[ѥдинобожиѥ|ѥдинобожиꙗ]] вѣра ѥстъ · ꙗжє основана оучєнии [[Їисъ Хрїстъ|Їисоу Хрїста]] ѥстъ · ꙗко иꙁдрєчєно о сѥмь [[Новыи Завѣтъ|Новѣѥмь ꙁавѣтѣ]] ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ хрїстїаньство сѧ мъногꙑ обраꙁꙑ авлꙗѥтъ · сѥго дѣл҄ьма нѣстъ въꙁможьности глаголати ꙗко ѥдина вѣра ѥстъ ⁙ Хрїстїаньство дѣлѥно на мъногꙑ тлъкованиꙗ ѥстъ · бол҄ьшаꙗ иꙁ ихъжє [[Православиѥ]] · [[Римьскъ Каѳолїкїсмъ]] и [[Папоборьчьска Вѣра]] (Протєстантїсмъ) сѫтъ
 
== ꙁа́повѣдиꙀа́повѣди ==
# А́ꙁъ ѥсмь господь богъ твои · иꙁвєдꙑи тꙗ отъ ꙁємли єгѵ́птьскꙑ · отъ до́моу рабо́тꙑ : Да нє бѫдѫтъ тєбѣ боꙃи инꙑ ра́ꙁьвѣ Мєнє
# Нє сътвори сєбѣ коумира · и вьсꙗкаѥго подо́биꙗ · єлика нєбєси горѣ · и єлика ꙁємли ни́ꙁоу · и єлика вода́хъ подъ ꙁємлє́ѭ : да нє поклони́ сѧ имъ · ни послоужи имъ
анѡнѷмьнъ польꙃєватєл҄ь