Difference between revisions of "Хрїстїаньство"

м҃л
Reverted edits by 2A01:CB05:8231:A600:1849:9C37:1F39:CC20 (talk) to last revision by Magioladitis
м҃л (Reverted edits by 2A01:CB05:8231:A600:1849:9C37:1F39:CC20 (talk) to last revision by Magioladitis)
'''Хрїстїаньство''' [[ѥдинобожиѥ|ѥдинобожиꙗ]] вѣра ѥстъ · ꙗжє основана оучєнии [[Їисъ Хрїстъ|Їисоу Хрїста]] ѥстъ · ꙗко иꙁдрєчєно о сѥмь [[Новыи Завѣтъ|Новѣѥмь ꙁавѣтѣ]] ѥстъ ⁙ Нꙑнѣ хрїстїаньство сѧ мъногꙑ обраꙁꙑ авлꙗѥтъ · сѥго дѣл҄ьма нѣстъ въꙁможьности глаголати ꙗко ѥдина вѣра ѥстъ ⁙ Хрїстїаньство дѣлѥно на мъногꙑ тлъкованиꙗ ѥстъ · бол҄ьшаꙗ иꙁ ихъжє [[Православиѥ]] · [[Римьскъ Каѳолїкїсмъ]] и [[Папоборьчьска Вѣра]] (Протєстантїсмъ) сѫтъ
 
== Ꙁа́повѣдиꙁа́повѣди ==
# А́ꙁъ ѥсмь господь богъ твои · иꙁвєдꙑи тꙗ отъ ꙁємли єгѵ́птьскꙑ · отъ до́моу рабо́тꙑ : Да нє бѫдѫтъ тєбѣ боꙃи инꙑ ра́ꙁьвѣ Мєнє
# Нє сътвори сєбѣ коумира · и вьсꙗкаѥго подо́биꙗ · єлика нєбєси горѣ · и єлика ꙁємли ни́ꙁоу · и єлика вода́хъ подъ ꙁємлє́ѭ : да нє поклони́ сѧ имъ · ни послоужи имъ
# Нє пожєлаи жєнꙑ искрєньнꙗѥго твоѥго · нє пожєла́и до́моу бли́жьнꙗѥго твоєго · ни сєла ѥго · ни раба ѥго · ни рабꙑ́ни ѥго · ни вола ѥго · ни осла ѥго · ни вьсꙗкаѥго скота ѥго · ни вьсѥго єлика сѫтъ ближьнꙗѥго твоѥго
 
== Ꙁьри́ꙁьри́ та́кождє ==
{{Commonscat|Christianity}}
* [[Благовѣствова́ниѥ]]