Difference between revisions of "Тѷранносаѵръ"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (Соус-кун нарєчє страницѫ ⁖ ТираноꙀавъръ ⁖ имєньмь ⁖ Тѷранносаѵръ ⁖)
[[Дѣло:Tyrannosaurus Rex Holotype.jpg|thumb|Тѷранносаѵра олотѷпъ въ Карнєжьсцѣ моусїи]]
[[Дѣло:Golden beauty.jpg|150px]][[Дѣло:Tyrannosaurus rex mmartyniuk.png|300px|Тирано⁖авъръ-Пътица]][[Дѣло:The Stomping Land Dinosaurs + animations (.c4d) Tyrannosaurus 5.png|250px]][[Дѣло:Rjpalmer tyrannosaurusrex 001.jpg|250px]][[Дѣло:Arambourgiania.png|300px]]'''ТираноꙀавъръ''' и латиньскꙑ '''''Tirannosaurus rex''''' <small>Osborn, 1905</small> ·вєликий диноꙀавъръ · хꙑщьникъ ѥстъ · ѥстъ длъготоѭ до 15 мєтръ и 4-7 тонъ[[Category:Пътици ]][[Катигорїꙗ: Ꙁѡологїꙗ]]
'''Тѷранносаѵръ''' и {{lang-la|Tyrannosaurus}} · {{lang-grc|τύραννος σαῦρος }} · {{lang-cu|тѷранньскъ ащєръ}}<ref>[http://www.etymonline.com/index.php?term=tyrannosaurus&allowed_in_frame=0 Douglas Harper. Tyrannosaurus (n.). Online Etymology Dictionary]</ref> · дїносаѵръ родъ ѥстъ ижє тъкъмо ѥдинъ вѣдомъ видъ иматъ рєкомꙑи цѣсарьскомь тѷранносаѵромь · и {{lang-la|Tyrannosaurus rex}} <small>Osborn, 1905</small> ⁙ Шєсть дєсѧтъ и пѧть лєѡдръ лѣтъ нꙑнѣшьнꙗ врѣмєнє прѣждє ищєꙁъ<ref>Hicks, J.F., Johnson, K.R., Obradovich, J.D., Tauxe, L. and Clark, D. (2002). «[Magnetostratigraphy and geochronology of the Hell Creek and basal Fort Union Formations of southwestern North Dakota and a recalibration of the Cretaceous–Tertiary Boundary http://specialpapers.gsapubs.org/content/361/35.full.pdf]». Geological Society of America Special Papers 361: 35–55.</ref> съ инꙑ дїносаѵрꙑ въкоупьно · костиѥ ѥгожє въ нꙑнѣшьнѣ [[Сѣвєрьна Амєрїка|Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ]] поѩтꙑ сѫтъ ⁙ Вєликъ хꙑщьникъ ѥстъ · наибол҄ьши ис вѣдомъ длъготѫ 12,3 мєтръ<ref>Hutchinson J.R., Bates K.T., Molnar J., Allen V, Makovicky P.J. (2011). «A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth». PLoS ONE 6 (10).</ref> и вꙑсь жє до 4 мєтръ<ref>[http://archive.fieldmuseum.org/sue/#sues-vital-stats SUE Vital Stats]. Sue at the Field Museum. Field Museum of Natural History.</ref> иматъ и тѧгота ѥго жє до 6,8 тонъ могла бꙑти<ref>Erickson, Gregory M.; Makovicky, Peter J.; (2004). «Gigantism and comparative life-history parameters of tyrannosaurid dinosaurs». Nature 430 (7001): 772–775</ref>
 
Ꙁанѥ цѣсарьскъ тѷранносаѵръ добрѣ людьмь вѣдомъ ѥстъ · мъногочѧстьно въ къниꙃѣхъ ово · въ кїниматографїчьнꙑихъ поꙁорищихъ ово · игрѣхъ ово авлѥнъ ѥстъ
 
== кладѧꙃи ==
<references/>
[[Катигорїꙗ: Ꙁѡологїꙗ]]
295

мѣнъ