Difference between revisions of "Ꙁападьна Єѵрѡпа"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
{{начало}}
{{P1|[[Ꙁападьна Єѵрѡпа]]}}
{{P2|[[Ⰸⰰⱂⰰⰴⱐⱀⰰ Ⰵⱛⱃⱉⱂⰰ]]}}
{{конец}}
{{glag-name|имѧ= Ⰸⰰⱂⰰⰴⱐⱀⰰ Ⰵⱛⱃⱉⱂⰰ}}
'''Ꙁа́падьна Єѵрѡ́па''' [[Єѵрѡпа|сѥѩ чѧсти свѣта]] їсторїчьна и коултоурьна чѧстъ ѥстъ ⁙ Въ [[Хладьна воина|Хладьнꙑѩ воинꙑ]] врѣмѧ вьсѥ єѵрѡпьскꙑ дрьжавꙑ ижє [[НА҃ТО]] съставѣ бѣ обꙑчаѥмь Ꙁападьноѭ Єѵрѡпоѭ ꙁъванꙑ бѣашє · послѣди жє тъкъмо дрьжавꙑ гєѡграфїчьна [[Ꙁападъ|ꙁапада]] Єѵрѡпꙑ ѥѩжє чѧстиѭ ꙁъванꙑ сѫтъ