Difference between revisions of "Апатосаѵръ"

мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
[[Дѣло:Brontosaurus Excelsus.jpg|300px|thumb]]
[[Дѣло:Louisae.jpg|200px|thumb]]
'''Апатосаѵръ''' и [[Латиньскъ ѩꙁꙑкъ|латиньскꙑ]] '''''Apatosaurus''''' · дрєвл҄ьнѥгрьчьскꙑ ἀπάτη σαυρος · дїносаѵръ родъ ѥстъ ⁙ 157—146 лєѡдръ лѣтъ нꙑнѣшьнꙗ врѣмєнє прѣждє ищєꙁъ съ инꙑ [[дїносаѵрꙑ]] въкоупьно · костиѥ ѥгожє въ нꙑнѣшьнѣ [[Сѣвєрьна Амєрїка|Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ]] поѩтꙑ ·сѫтъ ⁙ наибол҄ии ис вѣдомъ длъготѫ 20-23 мєтръ и и тѧгота ѥго жє до 24-32 тонъ могла бꙑти
[[Category:Дїносаѵрꙑ]]
19

мѣнъ