Difference between revisions of "Хрїстїаньство"

мѣтъцѣ: мѣна чрѣꙁъ носимъ оустрои мѣна чрѣꙁъ носимъ сѣтьнъ обраꙁъ
мѣтъцѣ: мѣна чрѣꙁъ носимъ оустрои мѣна чрѣꙁъ носимъ сѣтьнъ обраꙁъ
# А́ꙁъ ѥсмь господь богъ твои · иꙁвєдꙑи тꙗ отъ ꙁємли єгѵ́птьскꙑ · отъ до́моу рабо́тꙑ : Да нє бѫдѫтъ тєбѣ боꙃи инꙑ ра́ꙁьвѣ Мєнє
# Нє сътвори сєбѣ коумира · и вьсꙗкаѥго подо́биꙗ · єлика нєбєси горѣ · и єлика ꙁємли ни́ꙁоу · и єлика вода́хъ подъ ꙁємлє́ѭ : да нє поклони́ сѧ имъ · ни послоужи имъ
#mems
# Нє во́ꙁмєши и́мєнє господа бога твоѥго въсоуѥ
#my dad
# Помьни дьнь [[Сѫбо́та|сѫбо́тьнъ]] · ѥжє свѧти́ти ѥго : шє́сть дьнъ дѣ́лаи и сътвори́ въ ни́хъ вьсѩ дѣла твоѩ ⁙ Въ дьнь жє сєдмꙑ́и · сѫбота господоу богоу твоѥмоу
# RIP Doge the dog
# Чьти отца твоѥго и ма́тєрь твоѭ · да бла́го ти́ бѫдєтъ · и да дльголѣ́тьнъ бѫдєши ꙁємли бла́ꙃѣ · ѭжє господь богъ тво́и дає́тъ тєбѣ
# RIP Gabe the dog
# Нє оубии
#your mom
# Нє прєлюбꙑ сътвори
#your mom
# Нє оукра́ди.
#your mom
# Нє послоу́шьствѫи на дроу́га своѥго свидѣ́тєл҄ьства ло́жьна
# Нє пожєлаи жєнꙑ искрєньнꙗѥго твоѥго · нє пожєла́и до́моу бли́жьнꙗѥго твоєго · ни сєла ѥго · ни раба ѥго · ни рабꙑ́ни ѥго · ни вола ѥго · ни осла ѥго · ни вьсꙗкаѥго скота ѥго · ни вьсѥгоєлика сѫтъ ближьнꙗѥго твоѥго
 
== ꙁьри́ та́кождє ==
анѡнѷмьнъ польꙃєватєл҄ь