Difference between revisions of "Їталїꙗ"

 
Сътворѥниѥ ѥдинаѥго Їталїиска кралѥвьства въ Ѳ҃І҃ почѧло сѧ бѣашє и коньць ѥмоужє 1871 лѣта положєнъ бꙑстъ ѥгдажє Римъ по пришьствии тѫдоу кралꙗ Виктора Єманоуила В҃ стольнъ градъ вьсѥѩ Їталїѩ сталъ бѣашє ⁙ Въ Прьвѣ Свѣтьнѣ воинѣ Їталїꙗ Съглашєниꙗ странѫ приꙗла бѣашє · бо хотѣла бѣашє Аѵстрїѩ Южьна Тирола ꙁємли поѩти и 1919 лѣта по воинꙑ коньцоу тако въ рѣснотѫ съдѣлано бѣашє
 
Ацѣ Їталїꙗ кралѥвьство бѣашє · отъ 1922 лѣта рѣснотивьнѫ власть глава Фаскиинꙑ коммꙑ Бєнито Моусолини приѩ и нарєчє сѧ вождь и {{lang-it|duce}} ⁙ Отъ 1940 лѣта Їталїꙗ въ Въторѫ свѣтьнѫ воинѫ въстѫпи ꙗко Нѣмьць и Ꙗпѡнїѩ съвѫꙁьница
 
Їталїꙗ ꙗко нꙑнѣшьнꙗ димократїꙗ 1946 лѣта почѧта бѣ ⁙ 1957 лѣта Їталїꙗ въшла въ съставъ [[Єѵрѡпьскꙑи съвѫꙁъ|Єѵрѡпьска съвѫꙁа]] бѣ
295

мѣнъ