Difference between revisions of "Хрїстїаньство"

перед "и" "и" меняется на "ї" before the "и" "и" changes to "ї"
(Replacing Christianity_percentage_by_country.png with File:Christianity_percentage_by_country_(2008).png (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 3 (obvious error) · The map i...)
(перед "и" "и" меняется на "ї" before the "и" "и" changes to "ї")
== ꙁа́повѣди ==
# А́ꙁъ ѥсмь господь богъ твои · иꙁвєдꙑи тꙗ отъ ꙁємли єгѵ́птьскꙑ · отъ до́моу рабо́тꙑ : Да нє бѫдѫтъ тєбѣ боꙃи инꙑ ра́ꙁьвѣ Мєнє
# Нє сътвори сєбѣ коумира · и вьсꙗкаѥго подо́биꙗ · єлика нєбєси горѣ · и єлика ꙁємли ни́ꙁоу · и єлика вода́хъ подъ ꙁємлє́ѭ : да нє поклони́ сѧ имъ · ни послоужипослоужї имъ
# Нє во́ꙁмєшиво́ꙁмєшї и́мєнє господа бога твоѥго въсоуѥ
# Помьни дьнь [[Сѫбо́та|сѫбо́тьнъ]] · ѥжє свѧти́ти ѥго : шє́сть дьнъ дѣ́лаи и сътвори́ въ ни́хъ вьсѩ дѣла твоѩ ⁙ Въ дьнь жє сєдмꙑ́и · сѫбота господоу богоу твоѥмоу
# Чьти отца твоѥго и ма́тєрь твоѭ · да бла́го ти́ бѫдєтъ · и да дльголѣ́тьнъ бѫдєши ꙁємли бла́ꙃѣ · ѭжє господь богъ тво́и дає́тъ тєбѣ