Difference between revisions of "Хрїстїаньство"

м҃л
Reverted edits by Простая Речь (talk) to last revision by CommonsDelinker
(перед "и" "и" меняется на "ї" before the "и" "и" changes to "ї")
м҃л (Reverted edits by Простая Речь (talk) to last revision by CommonsDelinker)
мѣтъка: Rollback
 
== ꙁа́повѣди ==
# А́ꙁъ ѥсмь господь богъ твои · иꙁвєдꙑи тꙗ отъ ꙁємли єгѵ́птьскꙑ · отъ до́моу рабо́тꙑ : Да нє бѫдѫтъ тєбѣ боꙃи инꙑ ра́ꙁьвѣ Мєнє
# Нє сътвори сєбѣ коумира · и вьсꙗкаѥго подо́биꙗ · єлика нєбєси горѣ · и єлика ꙁємли ни́ꙁоу · и єлика вода́хъ подъ ꙁємлє́ѭ : да нє поклони́ сѧ имъ · ни послоужїпослоужи имъ
# Нє во́ꙁмєшїво́ꙁмєши и́мєнє господа бога твоѥго въсоуѥ
# Помьни дьнь [[Сѫбо́та|сѫбо́тьнъ]] · ѥжє свѧти́ти ѥго : шє́сть дьнъ дѣ́лаи и сътвори́ въ ни́хъ вьсѩ дѣла твоѩ ⁙ Въ дьнь жє сєдмꙑ́и · сѫбота господоу богоу твоѥмоу
# Чьти отца твоѥго и ма́тєрь твоѭ · да бла́го ти́ бѫдєтъ · и да дльголѣ́тьнъ бѫдєши ꙁємли бла́ꙃѣ · ѭжє господь богъ тво́и дає́тъ тєбѣ