Difference between revisions of "Фѡнима"

м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
м҃л
 
'''Фѡни́ма''' и {{lang-el|φώνημα}} · малѣишамалѣиши ѥдиница ꙁвѫка [[Ѩꙁꙑкъ|ѩꙁꙑцѣ]] ѥстъ ⁙ Своѥго съмꙑсла нє иматъ · нъ раꙁличєниѭ словєсъ и [[Морфима|морфимъ]] слоужитъ
 
[[Фѡнологїꙗ]] оучєниѥ фѡнимамъ ѥстъ · [[Ѩꙁꙑкоꙁнаниѥ|Ѩꙁꙑкоꙁнаниꙗ]] чѧсть ѥстъ ⁙ Фѡнимꙑ вєликъ съмꙑслъ въ сътворѥнии аꙁъбоукъви и орѳографїѩ оуставлѥнии имѫтъ
25

мѣнъ